Abdullah Durakoğlu

Yrd. Doç. Dr, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi, adurakoglu06@gmail.com

Makaleler