Abdurrahman Nur

Araştırma Görevlisi, Yıldız Teknik Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü ve Yüksek Lisans Öğrencisi, Şehir Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sosyoloji Bö- lümü, abdurrahmannur@gmail.com

Makaleler