Ayla Deniz

Doktora Öğrencisi ve Proje Asistanı, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Coğrafya Bölümü, adeniz@ankara.edu.tr

Makaleler