Ayşen Şatıroğlu

Yrd. Doç. Dr., İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyloji Bölümü, satiroglu.aysen@gmail.com

Articles