Beyzade Nadir Çetin

Fırat Üniversitesi, İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Sosyoloji Bölümü, 23119 Elazığ. Eposta: bnadircetin@firat.edu.tr

Articles