E. Murat Özgür

Prof. Dr., Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Coğrafya Bölümü, ozgur@ankara.edu.tr

Makaleler