Elyesa Koytak

Araştırma Görevlisi, Bilgi Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Sosyoloji Bölümü ve Yüksek Lisans Öğrencisi, Boğaziçi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü, ekoytak@gmail.com.

Makaleler