Ergün Özgür

Yrd. Doç. Dr., Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü, ergunozgur1@gmail.com

Makaleler