Funda Karapehlivan

Arş. Gör. Dr., Marmara Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü, fundakarapehlivan@gmail.com

Makaleler