Kezban Çelik

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü, Kurupelit Kampüsü, Kurupelit Samsun. Eposta: kezban.celik@omu.edu.tr

Articles