Ömer Can Satır

Hitit Üniversitesi, Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Müzik Bölümü, Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum. Eposta: omercans@gmail.com

Articles