Ömer Miraç Yaman

Öğr. Gör. Dr., Yalova Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Böl., omermirac@gmail.com

Articles