Seda Topgül

Yrd. Doç. Dr. Gaziosmanpaşa Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü, Merkez 60250 Tokat. Eposta: seda.topgul@gop.edu.tr

Articles