Süheyla Balcı Akova

Prof. Dr., İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü

Makaleler