19. Yüzyılda İmparatorluk, Kolonyalizm ve Opera “Verdi’nin Aida’sı ve Mısır’ın Sergilenmesi”

Author/s:

DOI: 10.16917/iusosyoloji.331334

OnlineFirst published on 20 Ağustos 2017

Year: Vol: Number:

Abstract

19. yüzyılda emperyalizm ve sömürgecilik, küresel güç yapısını yeniden tanımlayarak ve evrensel ekonominin bir parçası haline gelmiş Batı dışı dünyaya dönük ilgiyi kamçılayarak, bu büyümede can alıcı bir rol oynadı. Sanayi devrimini yerkürenin geri kalanına ihraç edilirken, diğer yandan farklı kültürlere ilişkin bilgileri ithal etmeye başladı. Batı sömürge ağıyla nesneleştirdiği Doğu’yu aynı zamanda sergilenen bir objeye dönüştürüyordu. Şark’ın sergilenişi aslında sömürgeleştirme projesinin bir sonucuydu. Yalnızca mekânsal anlamda değil antropolojik yönüyle de Doğu Batı’nın tahayyülünde yeniden canlandırılıyor, meta haline getiriliyordu. Şark insanının görünümü, adetleri, müziği, kılığı kıyafeti imge stokuna dönüştürülerek sergileniyordu. Müzikal formlar ve özellikle opera bu konuda özel bir misyon üstleniyordu. Bu makalede 1869’da Hidiv İsmail Paşa’nın Süveyş Kanalı’nın açılışında sergilenmek için sipariş ettiği Aida operasının Mısır’ın emperyal çağdaki sergilenişindeki rolü incelenecektir.

Keywords
İmparatorluk • Kolonizasyon • Opera • Kültür • Mısır