2000’li Yıllarda Yunan-Türk Müzikal Yakınlaşması ve Osmanlı Müzikal Mirası

Author/s:

DOI: 10.16917/iusosyoloji.331333

OnlineFirst published on 20 Ağustos 2017

Year: Vol: Number:

Abstract

Bu makale bazı sosyal bilimcilerin geçtiğimiz on yılda “Yunanistan-Türkiye Yakınlaşması” olarak adlandırdıkları süreci müzik kültürü açısından inceliyor. Burada sunulan malzeme mülâkatlardan, gazetelerden, konferans kataloglarından ve CD metinlerinden toplanan verileri içeriyor. Bu makale için Temmuz 2007 ve Mart 2008 tarihleri arasında dokuz Yunan ve altı Türk müzisyenle/müzikologla görüşme yapıldı. Makale, Osmanlı müzik mirası algılarını, Yunanistan ve Türkiye’de ulusal kimliklerin oluşumu ve ifade edilmesi, geçmiş algıları ve kolektif hafıza ve 1980’lerden itibaren meydana gelmiş olan toplumsal ve siyasi değişimlerin bağlamında irdeliyor. Belli bir uzunluk limitini aşmamak ve tutarlığın sağlanması adına, pop müzik ve diğer eğlence müzikleri makale kapsamına alınmamıştır. Çalışmanın ana teması, Osmanlı şehir müziği üzerine söylemlerdir; buna ek olarak rebetiko ve smyrneiko türlerine de yer verilmiştir.

Keywords
Yunan-Türk ilişkileri • Yakınlaşma • Osmanlı müziği • Rum bestekârlar • Geleneksel müzik