TÜRKÇE’DE YAYINLANMIŞ SOSYOLOJİYE GİRİŞ KİTAPLARI HAKKINDA BİBLİYOGRAFİK BİR DEĞERLENDİRME

Author/s:

Year: Vol: Number:

Abstract

Bu çalışmada sosyoloji eğitiminin en önemli araçlarından birisi olan sosyolojiye giriş ders kitaplarının bibliyografik bir değerlendirmesi amaçlanmıştır. Tespit edilebilen ve incelenebilen eserler, yazarların soyadları baz alınarak alfabetik olarak sıralanmış ve her birisi, muhtevaları, eserlere hakim olan yaklaşım biçimleri, kurguları, üslup ve dil özellikleri bakımından değerlendirilmeye çalışılmıştır.

Keywords
Sociology, Introduction to Sociology, Text Books, Ziya Gökalp, Baykan Sezer.