Aileye İlişkin Araştırmalarda Yaşlılık Algısının Değişimi

Author/s:

DOI: 10.16917/iusosyoloji.291214

OnlineFirst published on 31 Aralık 2016

Year: Vol: Number:

Abstract

Bu araştırma aileye ilişkin makalelerde yaşlıya bakış açısının nasıl değişmiş olduğunu anlamak amacıyla yapılmıştır. Aile araştırmaları derleme kitapları ve dergilerinde yayımlanmış toplam 422 makale elektronik ortamda anahtar kelime olan yaşlı kelimesi ile taranmıştır ve tarama sonucunda 163 makale analiz edilmiştir. Araştırılmak istenen makaleler nitel araştırma tekniklerinden biri olan bibliyometrik yöntem kullanılarak analiz edilmiştir. Bibliyometrik analiz kapsamında atıf analizi ve tematik içerik analizi yapılarak aileye ilişkin araştırma konuları, dergilerde yayımlanan makalelerin başlıkları ve anahtar kelimeler incelenip kategorileştirilerek yaşlılık ile ilgili söylemler değerlendirilmiştir. Sonuç olarak aile yapısının değişmesiyle birlikte yaşlıların hem toplumda hem de aile içinde reis rolünden çıkarak yük olarak algılanan bir kimliğe büründüğü görülmektedir. Yaşlılar toplumsal değişim ve gelişimde riskli nüfusun içinde yani toplumda bulunan diğer dezavantajlı gruplarla (çocuklar, kadınlar ve engelliler vb.) bir arada bulunmaktadır. Aile ve akraba arasındaki sosyal dayanışmanın ve aile işlevlerinin zayıflamaması ile birlikte, yaşlıların bakıma muhtaç haldeyken aileden çok sosyal hizmetlerden bakım beklentileri olduğu görülmektedir. Ayrıca dergilerde görüldüğü üzere zamanla yaşlılara ve yaşlılığa karşı toplumsal değer yargısının değişmesi, erkek ile kadın ayrılmaksızın onlara sadece yaşlı olarak bakılmasına yol açmaktadır.

Keywords
Aile yapısı • Toplum • Yaşlı nüfusu • Aile politikası • Bibliyometrik analiz