Avrupa Gönüllü Hizmeti ve İslami Kültürün Anlaşılması Bağlamında Kültürlerarası Yetkinlik

Author/s:

Year: Vol: Number:

Abstract

Önemli bir parçası olsa da, kültür salt dine indirgenemez. Bu gerçeğe rağmen, Orta Doğu toplumları söz konusu olduğunda genellikle din akla gelen ilk şeydir. Bir anlamda, Türkiye dâhil, tüm Orta Doğulu toplumların kültürü İslam ile eşitlenir ki, bu özellikle son dönemlerde sıklıkla “baskı” ve “terörizm” ile birlikte anılan bir dünya dininin adıdır. Bu makale Avrupalı gençlerin Türkiye’deki dinsel yaşama ilişkin ne tür algılamalara sahip olduklarını sorgulayacaktır. İlaveten ve daha önemli olarak, makale, Avrupalı gençlerin Türk toplumundaki dinsel yaşama ilişkin algılamalarının bu toplumda yaklaşık bir yıl yaşadıktan sonra anlamlı derecede değişime uğrayıp uğramadığını sorgulayacaktır. Araştırma verileri, Avrupa Gönüllü Hizmet (AGH) Programı’nın temel etkilerini incelemek üzere geliştirilen daha geniş bir nitel/etnografik araştırmadan alınmıştır. AGH deneyimi öncesinde, İslamofobik bir düşünme biçiminin AGH gönüllüleri arasında da yaygın olması öngörülmüştür. Türkiye’deki AGH deneyimleri sonrasında ise farklı türlerde algılamaların ortaya çıkacağı ve bunun ilgili literatürü kısmen doğrulayacağı beklenmiştir.

Keywords
Kültürlerarası yetkinlik, İslamofobi, Avrupa Gönüllü Hizmeti, gençler, İslam, Türkiye