Çalışma Yaşamında Yaşlı Ayrımcılığı mı Yaş Ayrımcılığı mı?

Author/s:

DOI: 10.16917/iusosyoloji.284541

OnlineFirst published on 31 Aralık 2016

Year: Vol: Number:

Abstract

İşgücü piyasalarında işsizliğin yapısında meydana gelen değişimler önemli değişmeleri de beraberinde getirmektedir. İşgücü piyasalarının yapısında 50 yaş ve üzeri kişilerin sayısının giderek artmaya başlaması ve işgücünün hızla yaşlanmaya başlaması gerçeği bu değişimin gerekliliğini desteklemektedir. Bu çizgide işsizlik sorunu eğer ülkeler tarafından çözümlenemezse küresel bir probleme dönüşebilir. Nitekim işsizlik oranlarının da yıllar itibarıyla genel olarak yükseldiği görülmektedir. Yükselen işsizlik oranları için ise bu yaş gurubunda, işsizlik gençlere oranla daha uzun süreli olmakta ve işsizlik bu yaş gurubu için daha derin olarak yaşanmaktadır. Bu nedenle yaşlı bireylerin çalışma yaşamına katılımının arttırılması gerekmekte ayrıca iş arama sürecinde ve çalışma yaşamında ayrımcılığın önlenebilmesi önem kazanmaktadır. Yaşlı işçilerin işgücü piyasasında yaşadıkları sorunlar nedeni ile çeşitli politikaların uygulanması gerekliliği ortadadır. Bu çalışmada işgücü piyasalarının yaşlanması konusunda ortaya çıkan sorunlar ile çalışma yaşamında yaşlı ayrımcılığının durumları incelenecektir. Çalışmanın amacı doğal bir durum olan yaşlanmanın bir ayrımcılığa dönüştüğünün çalışma yaşamı çerçevesinde gösterilmesi ve sorunun çözümü için gerekli sosyal politikaların önerilmesidir.

Keywords
Yaşlılık • İşçi • İşgücü • Ayrımcılık • İşgücü Piyasası