Evden Çıkamayan Yaşlılara Bakım Verenlerde Dini Başa Çıkma, Bakım Veren Yükü ve Yaşam Doyumu Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Author/s: Sümeyye Balcı, Nezihe Atılgan, Büşra Bulut

DOI: 10.16917/iusosyoloji.284549

OnlineFirst published on 31 Aralık 2016

Year: Vol: Number:

Abstract

Bakım verme, içinde çeşitli zorluklar barındıran bir süreçtir. Stresli bir yaşam olayı ile karşı karşıya kalındığında bazı insanlar bu stresle başa çıkmak için dini ritüelleri kullanır ve yüceliğine inandığı bir varlığa yönelir. Geçmiş araştırmaların sonuçlarına göre bakım verenlerin karşılaştıkları sorunları belirlemenin yanı sıra dini başa çıkmanın bakım verenlerin yüküne ve yaşam doyumuna etkisini belirlemekte önemlidir. Bu çalışmanın amacı Zeytinburnu’nda yaşayan ve evde bakım hizmeti alan yaşlılara bakım verenlerin; bakım veren yükü, dini başa çıkma tutumları ve yaşam doyumları arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Sonuçlara göre dini başa çıkma, bakım veren yükünü olumsuz etkilemiş. Ancak bu sonucun sosyal azruedilebilirlik ile ilişkili olduğu düşünülmektedir. Ayrıca bakım veren yükü ile yaşam doyumu arasında ise olumsuz bir ilişki gözlenmiştir. Yakın bir aile bireyine bakım vermenin bakım veren yükünü arttırdığı gözlenmiştir. Bu sonuçlar ışığında bakım verenlerin daha aktif başa çıkma yolları kullanmalarının daha etkili olabileceği düşünülmektedir ve gelecek araştırmaların farklı başa çıkma yollarının etkililiğine odaklanması önerilmektedir. Bu sonuçlar ilgili literatür ışığında tartışılmış ve öneriler sunulmuştur.

Keywords
Bakımveren yükü • Dini başa çıkma • Evden çıkamayan yaşlılar • Yaşam doyumu • Bakım