Göç Bağlamında Müzik ve Kimlik İlişkisi: Türk-Alman Genç Kadınlar Örneği

Author/s:

DOI: http://dx.doi.org/10.26650/SJ.38.1.0006

OnlineFirst published on 18 Nisan 2018

Year: Vol: Number:

Abstract

1960 ve 1970’lerde Almanya’ya işçi olarak giden Türkiye vatandaşları, yerel ya da ulusal aidiyetlerini koruyabilmek adına, anavatanlarının dil ve müzikleriyle bağlar kurmuşlardır. 21. yüzyılın küreselleşme bağlamında Almanya’daki ikinci ve üçüncü kuşak Türkler, Türkiye ve Türk kültürü ile daha farklı bağlara sahiptir. Farklılıklara rağmen, iki ülkenin kültürleri arasında yetişen Türk-Alman gençlerinin kimlik süreçlerinde müziğin oynadığı rol, önemini korumaktadır. Bu çalışma göç bağlamında müzik ve kimlik ilişkisini Türk-Alman genç kadınların klasik Türk müziği deneyimleri üzerinden incelemektedir. Türk-Alman gençliği hakkındaki, özellikle genç erkeklere ve aykırı müzik tarzlarına odaklanan araştırmalardan farklı olarak bu çalışma, “görünmeyen” bir gruba ve duyulmayan bir müzik türüne ses vermeyi amaçlamıştır. Bu amaçla 2009 yılında Berlin’deki klasik Türk müziği korolarında, üç ay süren bir etnografik alan araştırması yürütülmüştür. İlgili korolara devam eden genç kadınlarla yapılan derinlemesine mülakatlar ve katılımın gözlenmesi yoluyla toplanan veri, Türk-Alman genç kadınların ulusaşırı müzik deneyimlerinde çeşitli aidiyetlerin rol oynadığını ve bu aidiyetler arasında çekişme bulunduğunu göstermektedir. Din, dil ve ulus boyutlarıyla Türklük ve Almanlık göz önünde bulundurulduğunda müzik, aidiyetlerin çekişmesinden hem bir kaçışa hem de bir çekişme kaynağına işaret etmektedir.

Keywords
Göç • Müzik • Ulusaşırılık • Türk-Alman genç kadınlar • Aidiyetler