Hegemonik Güç İlişkilerinin Yeniden Kurgulanması Bağlamında Amerikan Şirket Jeopolitiği

Author/s:

DOI: 10.16917/sd.51282

OnlineFirst published on 20 Eylül 2016

Year: Vol: Number:

Abstract

Devletler arasında ortaya çıkması muhtemel bir tabakalaşma sistemi, özü gereği devletlerin küresel sistem- deki etkileri çerçevesinde analiz edilmelidir. Gücü nispetinde sisteme etki eden ve diğer devletler üzerinde baskı gücüne sahip olan devletleri hegemonlar ve kurdukları tahakkümü ise hegemonya olarak adlandır- dığımızda, dünya tabakalaşma sistemi analizini yapmak aynı anda hegemonik güç ilişkilerinin de analizini yapmak demektir. Bu çalışmada değişen ve dönüşen yapısının tarihsel izleri takip edilerek sistemin ürettiği “hegemonik güç ilişkileri” ortaya konmaya ve hegemonik güç ilişkilerinde yaşanan değişim ve dönüşüm- lerin sebep olduğu farklılıklar belirlenmeye çalışılacaktır. Bu değişim ve dönüşümlerin izleri ise Amerikan hükümetleri ile Küresel Şirketler arasında Amerikan dünya liderliğinin devam etmesi için gerçekleştirilen jeopolitik ortaklığı kavramlaştıran Amerikan Şirket Jeopolitiği ile analiz edilmeye çalışılacaktır. Bu analizi ortaya koymak için Modelski’nin Dünya Liderliğinin Uzun-Döngü modeli temel alınacaktır.

Keywords
Hegemonya • Hegemonik güç yapılanması • Küresel kapitalist sınıflar • Dünya liderliği • Amerikan şirket jeopolitiği