Hollanda’daki Göçmen Türklerin Aktif Yaşlanma Tecrübeleri

Author/s: Ferhan Saniye Palaz, Yusuf Adıgüzel

DOI: 10.16917/iusosyoloji.291223

OnlineFirst published on 31 Aralık 2016

Year: Vol: Number:

Abstract

Bu çalışmanın amacı iş göçü ile Hollanda’ya genç iken gidip orada yaşlanan ve hâlâ orada yaşayan Türklerin yaşlanma süreçlerini aktif yaşlanma bağlamında değerlendirmektir. Araştırmada sosyal bilimler literatürüne ek olarak OECD, AB ve SCP raporlarından yararlanılmış, nitel araştırma yöntemi kullanılmış ve Hollanda’da 3 hafta süren bir saha araştırması gerçekleştirilmiştir. Ülke seçiminde, Fransa, Almanya ve Hollanda’nın 2014 Aktif Yaşlanma İndeksi verilerindeki durumu belirleyici olmuştur. Araştırma kapsamında yüz yüze mülakat ve gözlem yapılmış olup ilgili sivil toplum kuruluşları ve resmi kurumlar ile de görüşülmüştür. Çalışmada aktif yaşlanma ele alınırken ekonomi odaklı olmaktan kaçınılarak birey ve toplumu merkeze alan bir yaklaşımın sağlanması önemsenmiştir. Toplanan veriler (i) sosyal destek, (ii) aktif meşguliyetler ve (iii) yaşam memnuniyeti ana başlıkları altında analiz edilmiştir. Göçmen iken yaşlanan bireylerden oluşan 40 kişilik çalışma grubu birinci nesil, sağlıklı, emekli Türk bireylerden oluşmaktadır. Çalışma grubunun yaşlanma tecrübesinin Türkiye’deki erken sosyalizasyon süreçlerinde edindikleri yaşlanma kültürüne duyarlı olan bir yaklaşımla değerlendirilerek aktif olduğu sonucuna varılmıştır.

Keywords
Birinci nesil göçmen yaşlılar • Göçmen iken yaşlanma • İş göçü • Aktif yaşlanma • Yaşlılıkta yaşam memnuniyeti • Yaşlılıkta sosyal destek