HUKUKA GERÇEKÇİ ELEŞTİREL BAKIŞ: HUKUK SOSYOLOJİSİ

Author/s:

Year: Vol: Number:

Abstract

Kapalı mantıksal bir sistem olarak hukuk iç tutarlılığa sahiptir ve iç tutarlılık kuşkusuz çok önemli bir öğedir. Çok önemlidir çünkü, kavram ve anlayışları taşıyan kuralların mantıksal yapısı, en azından kuramsal olarak, bir hukuk sisteminin nesnellik ve tarafsızlığının (yani hukukun üstünlüğünün) güvencesidir. Ancak on dokuzuncu yüzyılın ikinci yarısı ile yirminci yüzyılın başlarında hukuk kuramında bir tür indirgemecilik hakim olmuştu. Bu anlayış hukuk sistemini mantıksal tutarlılığa indirgemiş, mantıksal boyutu abartarak sosyal gerçeklikle etik değeri ihmal etmişti. Buna ilk tepkiler önemli olmakla birlikte, günlük sosyal ya da adli gereksinimlere bağlı ve sistemsizdi. İkinci dönem ise yalnızca bir tepki değil yeni bir bilimin, hukuk sosyolojisinin, doğuşuna yol açmıştır. Dolayısıyla hukuk sosyolojisi karşıt iki yöne sahipti: öncelikle hukuk sisteminin içine kapanmasını önlemek için eleştirel olmak ve ikincisi, sosyal sorunların çözümüne yardımcı olacak güçlü bir kuramsal taban sağlamak.
 

Keywords
Sociology of Law, Jurisprudence, Legal Theory, Sociology.