TÜRKÇE’DE EMPERYALİZM LİTERATÜRÜ

Author/s:

Year: Vol: Number:

Abstract

Emperyalizm kavramı, bir millet veya topluluğun diğeri üzerine doğrudan veya dolaylı, siyasî, ekonomik, kültürel veya söylemsel egemenliğini ve baskısını ifade etmektedir. Emperyalizm ‘ötekinin' bağımsız siyasi, hukuki ve iktisadi varoluş hakkının ortadan kaldırılmasına dayanır. Diğer pek çok anahtar kavramda olduğu gibi emperyalizmin kullanımında da bir karışıklılık söz konusudur.Emperyalizmin bütün bir tanımının olmaması bu fenomenin entelektüel anlamda parçalanmasıyla sonuçlanmıştır. Bu parçalanmayı Türkçe'deki emperyalizm üzerine güncel literatürde de müşahede edebilmekteyiz. Genel emperyalizm literatüründeki sorunlara ek olarak Türkçe'de kavramın kullanımı ve literatürde ele alınma biçimi ile ilgili ciddi sorunlar mevcuttur. Bu sorular kavramın yüzeysel, konjonktürel ve gelişigüzel kullanımından kaynaklanmaktadır. Bu makalede Türkçe'deki emperyalizm literatürü genel olarak değerlendirilmekte ve 2000 sonrası literatür özel olarak incelenmektedir.

Keywords
Imperialism, imperialism literature in Turkish, notions.