İngiltere’de Sosyolojinin Dünü ve Bugünü

Author/s:

Year: Vol: Number:

Abstract

Sosyolojinin İngiltere'deki Öyküsü kurumsal, entelektüel ve kuramsal yönelimler çerçevesinde, üç temel dönem içerisinde ele alınabilir. İlk dönem, II. Dünya Savaşının sonuna dek süren, disipline karşı şüphelerin olduğu ve akademik anlamda kurumsal az gelişmişlikle tanımlanabilecek dönemdir. Bu arayı, direniş dönemi olarak adlandırabiliriz. İkinci dönem, Il. Dünya Savaşından sonra, Amerikan etkisiyle kurumsal anlamda sosyolojinin akademide yaygınlaştığı dönemdir. Bu dönemi, kabulleniş dönemi olarak adlandırabiliriz. Üçüncü dönem ise, özellikle, 60'ların sonundan başlayarak sosyolojinin kurumsal yapı dışında ülkede var olan tartışmalara kimi zaman taraf olarak, yaratıcı entelektüel cevaplar üretmeye çalıştığı ve kuramsal anlamda arayışların olduğu dönemdir. Bu dönemi, uyarlama dönemi olarak adlandırabiliriz. Günümüze dek süren bu süreç, şimdilerde, 80'lerden sonra gittikçe hakimiyet kazanan neo-liberal politikaların, hayatı tüm boyutlarıyla piyasa mantığıyla örgütleme talebiyle, disiplinin kendi gelenek ve duruşunu muhafaza etmesi ve piyasaya uyarlanması arasında bir seçim yapmaya zorlamakta ve bu anlamda disiplini bir meydan okumayla yüz yüze bırakmaktadır.

Keywords
İngiliz sosyolojisi, kurumsal, kuramsal, direniş, kabullenme, uyarlama, nicel, nitel, neo-liberalizm, piyasa