Kadınlar Altın Yaka Takabilir mi? Türkiye’de Eğitimli Kadınlar İçin İş Hayatı

Author/s:

DOI: 10.16917/sd.31928

OnlineFirst published on 20 Eylül 2016

Year: Vol: Number:

Abstract

Bu çalışma, Türkiye’nin elit üniversitelerinden mezun olmuş ve altın yakalı, yani bilgi işi yapacak yüksek nitelikli çalışanlar olarak yetiştirilmiş kadınların iş deneyimlerine odaklanmaktadır. Çalışma, toplumsal cinsiyet boyutunu göz ardı eden altın yakalı çalışanlar ve bilgi işçileriyle ilgili literatüre, konuyu toplumsal cinsiyet analizine tabi tutarak katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Bu kadınların iş hayatında cinsiyetlerin- den dolayı maruz kaldıkları farklı muamelelerin boyutları ve türleri ile kariyerlerinde ilerlemeye çalışırken karşılaştıkları engeller tartışılmakta, bu kadınlar için cam tavanın nelerden oluştuğu açıklanmaktadır. Kişi- nin ev-içi sorumluluklarını hesaba katmadan iş hayatını anlamak mümkün olmadığı için bu çalışmada da, eğitimli kadınların hanelerinde ne ölçüde cinsiyete dayalı işbölümü olduğuna ve ev-içi sorumlulukların bu kadınların kariyerlerine ne ölçüde etki ettiğine odaklanılmıştır. Derinlemesine mülakatlara dayanan çalış- mada, erkek egemen kurumsal kültürlerle hane-içi cinsiyete dayalı eşitsiz iş dağılımlarının bir araya gelerek bu kadınların kariyerlerini olumsuz etkilediği, onları altın yakalı kariyerlerden beyaz-yakalı rutin işlere geçmeye zorladığı gösterilmektedir.

Keywords
Altın yakalı • Bilgi işçisi • Toplumsal cinsiyet • Türkiye • Cam tavan