Kanada Silahlı Kuvvetlerinde Liderlik, Algılanan Örgütsel Destek ve Örgütsel Bağlılık: Birey-Örgüt Uyumunun Aracı Rolü

Author/s: Nicholas L. Bremner, Irina Goldenberg

DOI: 10.16917/sd.21195

OnlineFirst published on 22 Mart 2016

Year: Vol: Number:

Abstract

Yüksek nitelikli yöneticilik ve işyerinden görülen destek, bir kişinin kurumuna olan bağlılığını etkileyen iki temel etkendir. Ancak bu değişkenlerin bağlılığı etkilediği süreçler çok az bilinir. Kurama ve araştırmaya dayalı elinizdeki ampirik çalışma bu ilişkileri açıklamada Birey-Örgüt (B-Ö) uyumunu aracı bir değişken olarak önermektedir. Çalışmanın örneklemini Kanada Silahlı Kuvvetleri mensubu 6,503 personel oluştur- muştur. Araştırmanın bulgularına göre B-Ö uyumu, yönetici memnuniyeti ile örgütsel bağlılık arasında tam, algılanan örgütsel destek ile örgütsel bağlılık arasında kısmen aracılık etmektedir. Araştırmanın sonuçları, bu ilişkileri askerî bağlamda sınayarak ve de liderlik, destek ve örgütsel bağlılığın bir aracısı olarak B-Ö uyumunun önemini göstermek yoluyla mevcut alanyazına ve kurama katkı sunmaktadır.

Keywords
Yönetici memnuniyeti • Algılanan örgütsel destek • Birey-Örgüt uyumu • Örgütsel bağlılık