İKTİDARIN DİLİ: PSİKOLOJİNİN DİLİ

Author/s:

Year: Vol: Number:

Abstract

Psikolojinin dili iktidarın kendini çok iyi gizlemiş, güçlü, dönüştürücü, anlam üretici dilidir. İktidarın gizli dili olarak psikoloji, bilimsellik vasfını kullanarak insanları ‘normal' ya da ‘anormal' statüsüne atar, bireyler de yaşadıkları sosyal dünya içinde bu statülere göre eylemlerini gerçekleştirir. Bireylerin ortak eylem alanlarında bu bilgiye uygun pratikleri de psikolojik bilginin kendisini, dolayısıyla da iktidarın dilini dönüştürür. Ama psikolojik dilin dayandığı bireysellik ya da tekillik içine girdiği farklı kültürlere göre o kültürün dilinde üretilmeye devam etmektedir. Bu suretle de içinden çıktığı batılı kültürün doğasındaki liberal bireyciliği bu batı dışı kültürlerin dilinde güçlendirmektedir. Nitekim post modernist psikolojinin dili de bu tekilliği güçlendirmeye devam etmektedir.

Keywords
Language of psychology, power, passive individual, action, transformation.