LİSE SOSYOLOJİ DERS KİTAPLARI ÜZERİNE ELEŞTİREL BİR DEĞERLENDİRME

Author/s:

Year: Vol: Number:

Abstract

Sosyoloji Batı'da ortaya çıkışının hemen akabinde bizde de yakın bir ilgiye mazhar olmuştur. Osmanlı'nın son dönemlerine tekabül eden bu süreçte, sosyolojiden hareketle imparatorluk sorunlarına çözümler üretilmeye çalışılmıştır. İmparatorluğun yıkılışı ve ulusal devletin ilanıyla birlikte artık sosyoloji ile birtakım sorunların tartışılması yerine, yapılan tercihin doğrulanması ve kitlelere aktarımı söz konusu olmuştur. 1924'te liseler için bir ders olarak kabul edildiğinde sosyolojiye bu doğrultuda misyonlar yüklenmiş ve lise sosyoloji ders kitapları ideal vatandaşın tarif edildiği, yurttaşlık bilgilerini içeren kitaplar halinde düzenlenmişlerdir. Sosyoloji geleneğimizin genel doğrultusunu oluşturan Durkheim ekolü ve pozitivist yaklaşımın etkileri lise sosyoloji ders kitapları üzerinde de bariz bir şekilde ortaya çıkmış, bu kitaplarda büyük oranda Batı-merkezli bilgilere yer verilmiştir.
 

Keywords
Education, high school sociology textbooks, sociology and modern Turkey, Mehmet İzzet, A. Gleyse and A. Hesse, Ali Kami, H. Ziya Ülken, Necmettin Sadak, H. Senih Sarp, Ekrem Altaylı.