Milonganın Eşik Bekçileri: Tango DJ’leri

Author/s:

DOI: http://dx.doi.org/10.26650/SJ.38.1.0001

OnlineFirst published on 18 Nisan 2018

Year: Vol: Number:

Abstract

Hakkında çeşitli tezler bulunsa dahi Arjantin kökenli olduğu kabul gören bir dans ve bu dansa eşlik amacıyla icra edilen bir müzik olan tangonun Türkiye’deki varlığının yaklaşık yüz yıllık bir süreci kapsadığı göz önünde bulundurulduğunda bugün bu dansa duyulan ilgi dikkat çekicidir. İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerin yanı sıra birçok ilde eğitimi verilen tangonun sürekliliği, okullar ve düzenlenen milongalar sayesinde sağlanmakta ve gün geçtikçe artan ilgi doğrultusunda düzenlenen etkinlikler çoğalmaktadır. Çoğunlukla tango okulları ve organizatörler tarafından yürütülen haftalık düzenli milongaların yanı sıra yılın belirli dönemlerinde düzenlenen festivaller, maratonlar dansla hobi amaçlı ve/veya profesyonel olarak ilgilenen insanlar için sosyalleşme mekânı olma özelliği taşır. Dansın müzikle iç içe geçtiği milongaların birincil kahramanı katılımcılar, yani dansçılar, ikincil kahramanı ise müzik seçimlerini yapan ve bu sebeple de ilkiyle etkileşim hâlinde olan DJ’lerdir. Yaklaşık on yıldır faaliyet gösteren DJ’ler milonga içerisinde dans ve müzik ilişkisinin yönetimini sağlama fonksiyonuyla bugün Türkiye’deki tango etkinliklerinin vazgeçilmez bir parçası hâline gelmiştir.

Keywords
Tango • Milonga • DJ • Performans • Eşik bekçisi