Modern Ordu Teşkilatında Çeşitlilik ve Vatandaşlık

Author/s: David R. Segal, Mady Wechsler Segal, Brian J. Reed

DOI: 10.16917/sd.10365

OnlineFirst published on 22 Mart 2016

Year: Vol: Number:

Abstract

Her ülke kendisine miras kalan silahlı kuvvetlerini bugünü ve geleceği için yeniden üretmek ister. Ancak askerlik hizmetinin vatandaşlıkla ilişkisi; küreselleşme, göç, harp seferberliği ve zorunlu askerliğe dayalı kitle ordularının azalmasıyla birlikte askere alma süreçleri üzerinde önceden dışlanıp sınırlandırılan grupları içine alacak şekilde genişlemesi yönünde baskı oluşturmuştur. ABD Silahlı Kuvvetleri’nin etnisite, ırk, cinsiyet ve cinsel yönelim hususlarında ortaya koyduğu entegrasyon tecrübesi, entegrasyonun önündeki engellerin nasıl kaldırılıp aşılabileceğinin bir örneğini sunmaktadır. Entegrasyonla birlikte hizmet ettiği nüfusun gittikçe artan çeşitliliğini yansıtan bir silahlı kuvvetler üretilmiş, dışlanmış grupların vatandaşlık hakları teslim edilmiş ve ülkelerin de sahip oldukları insan sermayesini ulusal güvenlik amaçlı kullanabilmeleri sağlanmıştır.

Keywords
Vatandaşlık • Çeşitlilik • Kapalılık • Irk • Cinsiyet • Toplumsal cinsiyet • Cinsel yönelim • Gruplararası temas kuramı • Entegrasyon • Ordu