Çin’de Müzik ve Ritüel

Author/s:

DOI: 10.26650/TJS.2017.2.0001

OnlineFirst published on 24 Aralık 2017

Year: Vol: Number:

Abstract

Çin’de müzikle toplum arasındaki ilişki bizzat Çinliler tarafından, daha doğrusu Çin’in bir takım yazılı kaynaklarında zaten betimlenmiştir. Dolayısıyla biz doğrudan bu kültürdeki müzik icrasına, özellikle de ses, müzik ve ritüel arasındaki ilişkiye bakmanın daha verimli olduğunu düşünüyoruz. Çin’deki üç din, Konfüçyanizm, Daoizm ve Budizm müzik ile ritüel, müzik aletleri ile ritüellerde kullanılan gereçler arasındaki ayrım da dâhil olmak üzere ortak yönlere sahiptir ve rekabet içindedir. Diğer yandan müziğin bu farklı dünyaların birinden diğerine yani ruhani olandan seyirlik olana geçebildiği kabul edilir.

Keywords
Müzik • Din • Toplum • Çin • Ritüel • Konfüçyanizm • Daoizm • Budizm