Müzik Sosyolojisi Açısından Arabesk Müziğin Dönüşümü

Author/s:

DOI: http://dx.doi.org/10.26650/SJ.38.1.0004

OnlineFirst published on 18 Nisan 2018

Year: Vol: Number:

Abstract

Müzik ve toplum ilişkisi karmaşık sosyal bağlara işaret eden bir ilişkidir. Müziğin içsel özelliklerinin yanısıra ‘sosyal’in değişken ve akışkan özellikleri müzik sosyolojisi hakkında temel sorunsalları tartışma ve belirli bazı konuları tanımlayabilme gereğini ortaya çıkarmıştır. Bu makalede, müzik sosyolojisinin temel tartışma noktalarından hareketle bir müzik türü olarak arabesk müziğin son yıllarda geçirdiği dönüşüm ele alınmakta, söz konusu tartışma noktalarının müzik hakkında üretilecek sosyolojik ve metodolojik gündeme taşıyabileceği konu alanları hakkında öneriler sunulmaktadır.

Keywords
Müzik sosyolojisi • Arabesk