Politik Süreç Teorisi Çerçevesinde Tozkoparan’da Kentsel Dönüşüm Projesine Karşı Kolektif Bir Eylemin Olabilirliği

Author/s: Betül Duman, İsmail Coşkun

DOI: 10.16917/iusosyoloji.291228

OnlineFirst published on 31 Aralık 2016

Year: Vol: Number:

Abstract

İstanbul büyük bir dönüşüme sahne olmaktadır. Buna rağmen dönüşüme karşı kolektif eylem ve politik mobilizasyonlar 1980 öncesi döneme nispetle daha sınırlı gelişmektedir. Kolektif eylemi ve mobilizasyonu tartışan çalışmalar sınırlı ve çoklukla gecekondu alanlarındaki tecrübeleri irdelemektedir. Bu çalışma Tozkoparan mahallesine odaklanmakta ve kentsel dönüşüm uygulamalarının kolektif eylem ve mobilizasyon dinamiklerini araştırmaktadır. Mahallenin gecekondu alanlarından ayrışan niteliklerinden biri, tapu güvencesi yüksek bir sosyal konut alanı olmasıdır. Ayrıca yüksek mahalle aidiyeti, geniş kamu alanları ve düşük yapı yoğunluğu ile de ayrışmaktadır. Mahallede dönüşümün yıkım aşamasında olmaması belirleyici olmakla birlikte sakinlerde hem küçük ve eski konutların yenilenmesi ihtiyacının hem de oluşan spekülatif konut piyasası ile konutun değişim değerini talep eden bir tavrın etkili olduğu ve mahalle derneğinin tazmin siyaseti gütmesi hâlinde mobilize edici olabileceği değerlendirilmektedir. Yerel yönetimin kolektif eylemi önleyici tepkileri güçlü ve politik fırsatları daraltıcı mahiyette olmakla birlikte süreci adaletli yönetememesi ve hak kaybı, yerinden edilme gibi sonuçlar doğurması yeni politik fırsatlar üretebilecektir.

Keywords
Kentsel dönüşüm • Kolektif eylem ve mobilizasyon • Politik fırsatlar ve tehditler • Yerel yönetimin baskılayıcı stratejileri • Tozkoparan sosyal konut alanı