Richard Wagner’in Siyasal Düşünceleri: Modernite Eleştirisi ve Ulusal Sanat Anlayışı

Author/s:

DOI: 10.16917/iusosyoloji.331330

OnlineFirst published on 20 Ağustos 2017

Year: Vol: Number:

Abstract

Richard Wagner gerek opera üzerine görüşlerini, gerekse sanat, siyaset ve toplum arasındaki ilişkilere dair fikirlerini 1840’lardan itibaren kaleme aldığı makaleler ve kitaplarla sistemli bir şekilde özetlemiştir. Siyaset ve sanat üzerine çalışmalarında kültürel milliyetçilik ile birlikte modernite eleştirisi sürekli olarak işlenen unsurlar arasındadır. Alman ulusunun kültürel açıdan diğer uluslar karşısındaki özgüllüğü ve üstünlüğünü vurgulamış, ulusal kültür unsurlarını keşfetmek için köy yaşamına, ulusal tarihe ve efsanelere dönmenin gereğini ön plana çıkarmıştır. Feuerbach ve Proudhon gibi düşünürlerden etkilenmiş ve 1840’ların sonundan itibaren romantik bir modernite eleştirisi geliştirmiştir. Wagner 1850’lerin ortasından itibaren Schopenhauer etkisiyle kimi görüşlerini değiştirse de modernite eleştirisi yapmaya devam etmiştir, ancak olgun Wagner geleceğe ilişkin bir ütopik bakış açısı ya da iyimser tavır benimsemekten uzaktır; yine aynı dönemde Wagner’in kültürel milliyetçiliğinin ırkçı tonlarının önem kazandığı da gözlemlenir.

Keywords
Richard Wagner • Siyasal düşünce • Modernite • Romantik antikapitalizm • Alman milliyetçiliği