Son Klasik, İlk Modern: Pitirim Aleksandroviç Sorokin ve Toplumsal Hareketlilik

Author/s:

DOI: 10.16917/sd.51247

OnlineFirst published on 20 Eylül 2016

Year: Vol: Number:

Abstract

Rusya’da doğup ilk akademik çalışmalarını Çarlık Rusya’sından Bolşevizm’e geçişin sancılı yıllarında veren So- rokin, ABD’de Harvard Üniversitesi’nde bir sosyoloji bölümünü kurmanın yanı sıra önemli eserler vermiş bir isimdir. Bu eserlerin en önemlilerinden olan Toplumsal Hareketlilik kitabı, toplumsal tabakalar arası hareketli- liği ve bunu mümkün kılan mekanizmaları gerek Rusya’da gerekse ABD’de bizzat tecrübe eden Sorokin’in son klasik-ilk modern olarak anılmasını sağlayacak çaptadır. Toplumsal tabakalaşmayı iktisadî, siyasî ve meslekî eksenlerde çoklu bir koordinat düzleminde inceleyen Sorokin, bu sayede tabakalaşma literatürüne hâkim an- layış olan Marxçı ve Weberyan toplumsal tabakalaşma kuramları dikotomisini oldukça erken dönemde aşan bir çaba sunmaktadır. Sorokin’in toplumsal tabakalaşma ve hareketlilik kuramı tarihselliği analizine katmakla ayrıca, yapısal-işlevselciliğe getirilen eleştirileri savuşturur tarzda bir metodolojik önerme de içermektedir.

Keywords
Sorokin • Toplumsal tabakalaşma • İktisadî tabakalaşma • Siyasî tabakalaşma • Meslekî tabakalaşma • Toplumsal hareketlilik • Dikey hareketlilik • Yapısal-işlevselcilik