Non-formal Education for Sustainable Society: A Case Study of “Hobby School” in Estonia

Author/s: Hideki Maruyama, Kersti Sogel

DOI: 10.16917/sd.71436

OnlineFirst published on 11 Aralık 2015

Year: Vol: Number:

Abstract

2005 ve 2014 yılları arasında Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitim Onyılı sürdürülebilirliğimiz üzerine düşünmek adına resmî bir küresel hareketti. Birçok ülkede birçok faaliyetlerle, eğitimin doğal, kültürel, ekonomik ve sosyal bakımdan sürdürülebilir bir çevre için sahip olduğu önemli rol tartışılmıştı. Okul eğitimi, resmî ve okul-dışı daha esnek uygulamalarsa gayrıresmî eğitim olarak adlandırılmaktadır. Okul devletce remiyete büründürülürken, gayrıresmî eğitimin taşıyıcısı gönüllülerdir. Küreselleşen dünyada ayakta kalabailmek için bilgi ekonomis- ine odaklanan Estonya gibi küçük bir ülkede, nevi şahsına münhasır karakteri, kendi sürdürülebilirliği açısından oldukça önemlidir. Estonya’da eğiştim sistemi başarılı olsa da, ayrıca gayrıresmî eğitim kurumları da mevcuttur. Bu makale uzun soluklu bir gay- rıresmî eğitim kurumunu merkeze alarak Estonya ulusal kimliğinin nasıl sürdürüle- bilir kılındığını göstermektedir.

Keywords
Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitim, sürdürülebilirlik, gay- rıresmî eğitim, ulusal kimlik, Estonya