Televizyon Dizilerinde Yaşlılığın Temsili

Author/s: Özgür Kılınç, Ferruh Uztuğ

DOI: 10.16917/iusosyoloji.284522

OnlineFirst published on 31 Aralık 2016

Year: Vol: Number:

Abstract

Yaşlanma ve yaşlılığın inşa ve temsil boyutuna odaklanan bu çalışmanın amacı yaşlılığın inşa boyutunu sosyokültürel ve eleştirel bir perspektiften hareketle inceledikten sonra yaşlılığın televizyonda temsilini değerlendirmektir. Bu kapsamda, 26 dizideki toplam 99 yaşlı karakterin dizilerde nasıl temsil edildikleri içerik analizi ile incelenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre dizilerde yaşlı erkek karakterler, kadın karakterlere göre daha fazla görünür bir konumdadır. Baskın olarak kurulan ilişki biçiminin aile etrafında şekillendiği görülürken, sosyal desteğin daha çok duygusal bir boyutta ilerlediği, verilen sosyal desteğin alınan sosyal desteğe göre daha fazla ön plana çıktığı görülmüştür. Verilen ve alınan sosyal stres oranları eşit olup daha çok yaşlı kadın karakterlere yönelik stereotipleştirme biçimlerine yer verildiği, başlıca stereotipleştirme biçimlerinin ise altın yaşlılık ile fiziksel, bilişsel ve duygusal güçsüzlük olduğu saptanmıştır. Dokuz karaktere yüklenen yaşlanma mitlerinin ise hastalık ve engellilik, depresyon, yalnızlık, huysuzluk ve hafıza kaybı olduğu belirlenmiştir. Sadece bir karaktere yönelik belirgin bir yaş ayrımı söylemi gözlenmişken ölüm söylemine ise hiçbir karakterde rastlanmamıştır.

Keywords
Yaşlanma korkusu • Medya ve yaşlılık • Yaşlılık ve temsil • Ölümü reddeden kültür