Türkiye’de “Geri Dönemeyen” Ekonomi Sosyolojisi ya da “Açılamayan” Sosyal Bilimler!..

Author/s:

Year: Vol: Number:

Abstract

Ekonomi sosyolojisi son yıllarda gerek ABD'de gerekse Avrupa'da gözle görülür bir çıkış yakaladı. Ne var ki, Batı'da 'Yeni Ekonomi Sosyolojisi'nin yaptığı atılımın muadili bir gelişmenin Türkiye'de sosyal bilimler alanında, en azından şimdiye kadar, açığa çıkmadığı görülüyor. Okumakta olduğunuz makale de esas olarak bu meseleyi sorunsallaştırıyor. Makalede ileri sürülecek görüşler şunlar olacak: (1) Yeni Ekonomi Sosyolojisi'nin de gelişiminin maddi koşullarını sağlayan neo-liberalleşme sürecinin özellikle "yeniden açılım" evresinde, güçlü bir klasik ekonomi eleştirisi geleneğine sahip olmayan Türk sosyal bilimleri donanımsız kalmıştır; (2) Ekonomi disiplininin temel ilgi alanları ve kurucu temaları hakkındaki birikiminin zayıflığı Türkiye'deki sosyal bilimleri, özellikle de Türk sosyolojisini, şu iki tutumdan birini benimsemeye itmiştir: "ricat tutumu" ve "tepkisel tutum". En son olarak makale, bu iki tutumun da yeni ekonomi sosyolojisini yok saymak konusunda ortaklaştığının altını çizecektir.

Keywords
Yeni Ekonomi Sosyolojisi; Disiplinlerarasılık; Sosyal bilimlerde yüksek öğretim