Yaşlanmadan Yaşamak: Farklı Gelir Düzeyindeki Kadınların Anti-Aging Davranışları Üzerine Bir Araştırma

Author/s: Nilüfer Korkmaz Yaylagül, Suzan Yazıcı, Gülgün Gündüz, Cem Oktay Güzeller

DOI: 10.16917/iusosyoloji.284532

OnlineFirst published on 31 Aralık 2016

Year: Vol: Number:

Abstract

Anti-aging ya da “yaşlanma karşıtı”, yaşlanmayı önleme, geciktirme anlamına gelmektedir ve sağlığı koruyan ve yaşlanmayı önleyen aktivitelerden, kozmetik ürünlere, cerrahi ve tıbbi müdahalelere kadar pek çok konuyu içermektedir. Türkiye’de hem yaşlanma karşıtı uygulamalara hem de bu konunun toplumsal boyutuna yönelik bilimsel araştırmaların azlığı bu konuda yeni araştırmaların yapılması ihtiyacını doğurmaktadır. Anti-aging uygulamalarının çoğunlukla ekonomik bir boyutunun olması ise ele alınması gereken önemli bir sorunu teşkil etmektedir. Bu araştırmada farklı sosyoekonomik statüdeki kadınların bu uygulamalarla ilgili eğilimlerinin karşılaştırılması amaçlanmıştır. Antalya’da yaşayan 605 katılımcıyla yapılan kesitsel araştırmada anti-aging uygulamalarına ilişkin görüşler ve uygulamalar katılımcıların gelir düzeylerine göre karşılaştırılmıştır. Araştırmanın sonucunda katılımcıların yaşlanma karşıtı uygulamaları çoğunlukla gençlik ve güzelliğe yönelik uygulamalar olarak algıladıkları ortaya çıkmıştır. Katılımcıların harcadıkları para ve uygulama sıklığının gelir düzeyleri ile ilişkili olduğu sonucuna varılmıştır. Bunun yanında katılımcıların anti-aging uygulamalarının ve kapsamının kadınlar arasında tam olarak bilinmemekte olduğu ortaya çıkmıştır. Araştırmanın sonuçları anti-aging kavramının toplumda algılanışına yönelik yeni araştırmaların yapılması gerektiğini göstermiştir.

Keywords
Anti-Aging • Yaşlanma karşıtı • Gençlik • Güzellik • Kadın