Yaşlılıkta Ayrım: Çağdaş Türkiye’de Yerel Yönetimleri Bekleyen Zorluklar

Author/s: Özgür Arun, Çağrı Elmas

DOI: 10.16917/iusosyoloji.291221

OnlineFirst published on 31 Aralık 2016

Year: Vol: Number:

Abstract

Türkiye’nin demografik dönüşümü gelecek yüzyılın kadınların ve yaşlıların yüzyılı olacağını ortaya koymaktadır. Bu süreçte yerel yönetimlerin sunacağı hizmetler, hizmetlerin kalitesi ve erişilebilirliği yurttaşların refahını etkileyecektir. Oldukça çeşitlilik gösteren nüfusun rafine bir analizi, sosyal politikaların ve hizmetlerin yeniden şekillenmesinde yerel yönetimler için öngörü ve kavrayış sunabilecektir. Bu çalışma kapsamında yaşlı nüfusun çeşitliliği; gelir ve eğitimin kesişimselliği ile tanımlanan toplumsal konumları bağlamında tartışılmaktadır. Antalya Yaşlılık Araştırması (AYA) 2013 yılında küme örneklem tekniğiyle temsili ve tesadüfi olarak Antalya merkezde seçilen 55 yaş ve üzeri 381 katılımcıyla yüz yüze görüşülerek gerçekleştirilen kesitsel bir araştırmadır. Analizlere göre yaşlı kadınların %33’ü, yaşlı erkeklerin ise %3’ü alt sınıftadır. Alt sınıflarda hastalıkların, engelliliğin ve psikolojik sorunların daha yaygın olduğu görülmektedir. Öte yandan üst sınıfsal pozisyonda yer alan yaşlıların yaşam arzuları ve benlik saygıları daha yüksektir; yüksek kültüre ait etkinliklere yaygın düzeyde katılmaktadırlar ve teknolojiyi yaşamları içerisinde yoğun olarak kullanmaktadırlar. Yaşlanma sürecinde toplumsal cinsiyet, yaş ve sınıf gibi faktörlerin kesişimselliği kritik bir etkiye sahiptir. Yaşamları boyunca toplumsal konumlarından dolayı sınırlı olanaklara sahip yurttaşlara, yerel yönetimlerin sunacağı hizmetler planlanırken, eşitsizliklerin rafine biçimde değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda alt sınıfların, toplumsal konumlarının iyileştirilmesi için doğrudan gelir desteğine ihtiyaç duyduğu, orta sınıfların ise öncellikli sağlık ve sosyal bakım desteğine ihtiyaç duydukları dikkat çekmektedir.

Keywords
Sınıf • Kültürel sermaye • Bourdieu • Toplumsal cinsiyet • Kesişimsellik • Baby Boomers