Yeni (Proje) Konutlar ve Yeni Çekirdek Aileler

Author/s: Ayşen Şatıroğlu, Melike Akbıyık

DOI: 10.26650/sd.2018.38.2.0103

OnlineFirst published on 25 Ekim 2018

Abstract

İstanbul’da evlerin ve ailelerin değişimiyle ilgili gözlemlerimiz nedeniyle, ‘yeni (proje) konut alanlarını toplumsal etkileri üzerinden ele almayı planladık. Bu doğrultuda iki soru sorulabileceğini düşündük: (i) Konut planı ile aile tipi arasında ilişki olabilir mi? (ii) Konut çevresi, aileler ve komşular arası ilişkilerde etkili olabilir mi? Birinci soru mikro düzeyde konuya yaklaşırken ikinci soru mezo düzeyde konuya yaklaşmakta ve konutu sadece yapı olarak ele almamakta ve çevresiyle birlikte etkileşim unsuru olup olmadığını sorgulamaktadır. Her iki düzeyde de konuyu ele almak açısından elimizde literatür mevcuttur. Bu çalışmada literatüre ek olarak, içerik analizi tekniği kullanılarak Ekim 2015/Ekim 2016 tarihleri arasında Hürriyet Gazetesi’nde yayınlanan konut reklamları taranmış, reklam metin ve görsellerinin verdiği mesajların frekansları analiz edilmiştir. Metinlerde öne çıkan ilk beş tema değerlendirildiğinde; doğa-yeşil, bulunduğu konum (bulunduğu yer ve bu yerin ulaşım imkanları), kalite, lüks ve prestijle ifade edilen yeni yaşam tarzı dikkat çekicidir. Hatta görsellerin analizinden anlaşıldığı gibi bu mesajlar, yaşam tarzını pekiştiren unsurlardan oluşmaktadır. Yeni yaşam tarzı, ailelerin dayanışma beklentileri üzerine kurulu değildir. Aksine eve kapalı bir hayatı sunmaktadır. Bu doğrultuda, yeni konut alanlarının, çekirdek ailenin çevresiyle ne dayanışma ne de sorumluluk ya da müdahale istemeyen yeni kimliğine kavuşmasında etkili olduğu düşünülmektedir.

Keywords
Ev, Konut, Aile, Yeni (proje) konut, Yeni çekirdek aileler, Mahalleler, Konut çevresi