Yoğun Göç Almış Metropollerde Etniklik ve Öteki ile İlişki

Author/s:

Year: Vol: Number:

Abstract

Bu makale yoğun etnik göç almış metropollerde farklı etnik gruplar arası ilişkileri anlamaya çalışmakta olup, kesimler arası karşılaşmaların tayin edici olduğu varsayımına dayanarak, “Hangi karşılaşmalar etnik bilinci teşvik ediyor, hangileri etnik kimlikleri gerileten, etnik kimliklerin yerine geçen dayanışmalar üretiyor?” sorusunu sormakta ve analizini bu çerçevede geliştirmektedir. Makalede etnik kesimler arası iktisadi kaynak rekabetinin varlığı ya da yokluğu ile niteliğinin etnik rekabet üretebileceği; iktisadi alandaki etnik rekabetin, güç ve tehdit algısı ile birleşerek siyasal rekabetle kolaylıkla eklemlenebileceği tespit edilmektedir. Bu makalede, TÜBİTAK tarafından desteklenerek Mayıs 2011-Şubat 2013 tarihleri arasında gerçekleştirilen “Sosyal Kaynaşma Bağlamında Kürt Meselesi” başlıklı (110K474 numaralı) proje kapsamında Adana, Mersin ve Antalya’da yapılan 451 anket ile Mersin’de yapılan 39 görüşmeden elde edilen verilerden yararlanılmıştır.

Keywords
Etnik Rekabet, Güç-Tehdit Algısı, Siyasal Kutuplaşma, Gruplar Arası İlişki, Türk ve Kürt Etnik Kimliği