İndeksler

İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Dergisi, Web of Science Emerging Sources Citation Index (ESCI), TÜBİTAK ULAKBİM TR-Dizin tarafından taranmakta ve indekslenmektedir.