İndeksler

Sosyoloji Dergisi, Clarivate Analytics Emerging Sources Citation Index (ESCI), TÜBİTAK ULAKBİM TR-Dizin, ProQuest CSA Sociological Abstract ve EBSCO SocINDEX (with Full Text) tarafından taranmakta ve indekslenmektedir.