Yazar/lar:

Yıl: 2010 Cilt: 3 Sayı: 21

Öz

Bu makale, Emile Durkheim’m kültür sosyolojisindeki yerini, etkisini ve rolünü betimleyici bir şekilde belirleme amacındadır. Aynca, Durkheim örneğinde klasik dönem sosyologlarının yapıtlarının kültür sosyolojisi etrafında yeniden değerlendirmeyi ve okumayı önermektedir. Durkheim’m kültür sosyolojisi çalışmalarında mutlaka değerlendirilmesi gereken bir figür olduğu ifade edilmektedir. Yapıtlarında yoğun bir şekilde tartıştığı ritüel, sembol, duygu gibi kavramlar, Durkheim’ı kültür sosyolojisine dahil etmektedir.

Anahtar Kelimeler
Durkheim, Kültür, Kültür Sosyolojisi, RitüeI, Sembol, Duygu

İngilizce (English) için tıklayınız.