1929 EKONOMİK KRİZİ’NİN TÜRK BASININA YANSIMALARI

Yazar/lar:

Yıl: 2007 Cilt: 3 Sayı: 14

Öz

Bu çalışmada 1929 krizinin Türk basınına ne şekilde yansıdığı, kriz’in ülkemizde nasıl algılandığı araştırılmış ve 1929 krizi ile bağlantılı olarak dönemin genel görüntüsüne ulaşılmaya çalışılmıştır. Çalışmada tarihsel bir olayın ülkemiz basınına nasıl yansıdığı araştırıldığından, kriz yıllarında ülkemizde çıkan belli başlı gazete, dergi ve kitaplar taranmıştır.

Anahtar Kelimeler
1929 crisis, Turkish press, newspaper, periodical.

İngilizce (English) için tıklayınız.