1950’li Yıllarda Laiklik Tartışmalarının Gündeme Gelmesi ve Halil Nimetullah Öztürk

Yazar/lar:

Yıl: 2006 Cilt: 3 Sayı: 12

Öz

Yeni Türk Devleti’nin temelleri oluşturulurken, devletin dayandırıldığı ana ilkelerden biri laiklik olarak belirlenmiştir. Devletin kuruluş yıllarından başlayarak laiklik, Cumhuriyet rejiminin temel niteliği olarak görülmektedir. Bu özelliği nedeniyle laiklik, Cumhuriyet’in ilk yıllarından itibaren üzerinde ciddiyet ve hassasiyetle durulan konulardan biri olmuştur.  “Cumhuriyet tarihimize bakıldığında, 1950’li yıllara kadar laiklikle ilgili direkt bir tartışmanın varlığından söz edemeyiz.” Bu döneme kadar laiklikle ilgili ifadelerde daha çok devletin laik niteliğinin temelledirilmesi üzerinde durulmuştur. Ancak 1950’lerle birlikte keskin bir dönüşüm yaşanmış ve laikliğin muhtevası hususunda “yaygın yorum” dışına çıkılmaya başlanmıştır. Bu nedenle 1950’li yıllarda başlayan süreç ve tutum alışlar, laiklik tartışmaları açısından farklı bir niteliğe ve öneme sahiptir.

 

Anahtar Kelimeler
alil Nimetullah Öztürk, 1950'ler, Laiklik, Sekülarizm, Milliyet, Din

İngilizce (English) için tıklayınız.