Changes of Scientific Productivity in Japan from 1975 to 2010: Focusing on Second-tier Research Universities

Yazar/lar:

DOI: 10.16917/sd.17874

OnlineFirst olarak 11 Aralık 2015 tarihinde yayınlanmıştır.

Yıl: 2015 Cilt: 35 Sayı: 1

Öz

Bu çalışmada Japonya’daki bilimsel üretimdeki değişimi konu edinmektedir. Japonya 90’larda ikinci büyük bilimsel üretim merkezi haline gelmesinin ardından, 2010’da beşinci sıraya kadar düşmüştür. Ulusal üniversiteler, bu bilimsel üretimin ana kurumlarıdır ve 1995-2000 arasında bu kurumlar, ki hiçbirisi ilk onda değildir, ilk ondaki ulusal üniversiteler kadar bilimsel makale yayımını arrttırmışlardır. Fakat, 2005 itibariyle devlet ödeneklerinin azalması ile ilk onda yer almayan üniversitelerde yayımlana makale sayısı sabitlenmiş, bilhassa ikinci sınıf üniversitelerce yayımlanan makale sayısı ise azalmıştır. Burada, ikinci sınıf üniversitelerin bir ülkenin bilimsel üretimi için ne denli önemli olduğunu ve rekabete dayalı fonların bilimsel üretime care olmadığını göstermekteyim.

Anahtar Kelimeler
Bilimsel üretim, Japonya, Ulusal üniversite, araştırma üniversitesi, reka- bete dayalı fonlar, Blok fonlar.

İngilizce (English) için tıklayınız.